Informacje ogólne

Aby przystąpić od programu Harmony SEL:

  • Dyrektor placówki powinien wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia do programu Harmony SEL. Dodatkowo każdy nauczyciel lub inna osoba planująca pracę z programem również powinna wypełnić deklarację przystąpienia do programu. Deklaracje dostarczają Konsultanci Oświatowi. Następnie podpisane deklaracje należy przekazać Konsultantowi Oświatowemu.