Informacje ogólne

Aby przystąpić od programu Sanford Harmony:

  • Dyrektor placówki powinien wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia do programu Sanford Harmony. Dodatkowo każdy nauczyciel lub inna osoba planująca pracę z programem również powinna wypełnić deklarację przystąpienia do programu. Deklaracje dostarczają Konsultanci Oświatowi. Następnie podpisane deklaracje należy przekazać Konsultantowi Oświatowemu.