Dlaczego Harmony SEL

Sanford Harmony został stworzony z myślą o dzieciach, nauczycielach oraz rodzicach. Program wspiera dzieci w nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych, a nauczycielom i rodzicom pomaga w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska na pierwszych etapach edukacji.

Z Harmony SEL dzieci

 • poznają siebie nawzajem,
 • rozmawiają ze sobą i aktywnie słuchają,
 • uczą się nawiązywać relacje i budować przyjaźnie,
 • poznają swoje zainteresowania i upodobania,
 • stają się empatyczne i pewne siebie,
 • uczą się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach,
 • chętniej chodzą do przedszkola.

Z Harmony SEL nauczyciel

 • korzysta z gotowych narzędzi m.in. scenariuszy zajęć do pracy w grupach i parach, kart pracy,
 • korzysta z bogatego banku pomysłów i ćwiczeń,
 • skutecznie zapobiega problemom wychowawczym,
 • ma możliwość indywidualnej pracy z dziećmi,
 • rozwija swój warsztat pracy – dostęp do szkoleń i materiałów online,
 • otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w międzynarodowym programie (warunkiem otrzymania certyfikatu jest regularne wypełnianie ankiet ewaluacyjnych).

Z Harmony SEL przedszkole

 • bierze udział w amerykańskim programie wyróżnionym przez organizację CASEL zrzeszającą najlepsze programy wspierające rozwój społeczno-emocjonalny,
 • wspomaga rozwój kompetencji społecznych i odporność emocjonalną przedszkolaków,
 • ma realny wpływ na sukces dzieci na kolejnych etapach edukacji,
 • korzysta z wartościowego pakietu, który jest do stałej dyspozycji przedszkola,
 • otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w międzynarodowym programie (warunkiem otrzymania certyfikatu jest regularne wypełnianie ankiet ewaluacyjnych przez osoby pracujące z programem).